KONTAKT  +48 58 78-14-414

     contra@contra-spedycja.pl

Ubezpieczenie CARGO chroni przewożone środki firmy przed zdarzeniami związanymi z działaniem sił przyrody (np. uderzenie pioruna, grad, deszcz nawalny) oraz związanymi z wypadkiem środka transportu, kradzieży z włamaniem i rabunku.

ICC - instytutowe klauzule ładunkowe opracowane przez Londyński Instytut Ubezpieczycieli; powszechnie stosowane warunki ubezpieczenia mienia (ładunków) w transporcie międzynarodowym zarówno morskim jak i lądowym, czasem lotniczym; określające zakres ochrony ubezpieczeniowej i ryzyko wyłączone z ochrony, udzielanej przez ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu ładunku w transporcie.

Istnieją trzy podstawowe klauzule oznaczone literami A, B i C różniące się zakresesm oferowanego ubezpieczenia.

Poza trzema podstawowymi istnieje również szereg klauzul specjalistycznych, określających warunki ubezpieczenia określonego rodzaju transportu lub dla określonych towarów.


INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (B) (PL)
INSTYTUTOWA KLAUZULA O KRADZIEŻY I NIEDOSTARCZENIU 01-12-82 (PL)
INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (A) (PL)
INSTYTUTOWA KLAUZULA O WYMIANIE CZĘŚCI (PL)
SKRÓCONE PORÓWNANIE INSTYTUTOWYCH KLAUZUL ŁADUNKOWYCH (PL)

Copyright 1999 © contra-spedycja   Wykonawca: Iwa   Projekt: Czerwona Furtka   Polityka Prywatności


Contra Międzynarodowa
Spedycja Sp. z o.o.

na facebooku