KONTAKT  +48 58 78-14-414

     contra@contra-spedycja.pl

Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Dane osobowe służą realizacji celów marketingowych firmy CONTRA Międzynarodowa Spedycja Sp. z o.o. Informacje takie jak adresy IP, numery telefonów, adresów mailowych itp. nie będą ujawniane żadnym organizacjom zewnętrznym. Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa. Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników firmy CONTRA Międzynarodowa Spedycja Sp. z o.o., odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem dagmara@contra-spedycja.pl


Copyright 1999 © contra-spedycja   Wykonawca: Iwa   Projekt: Czerwona Furtka   Polityka Prywatności


Contra Międzynarodowa
Spedycja Sp. z o.o.

na facebooku